Modely licencování

Nabízíme tři modely licencování a provozu systému Tritia - od osvědčeného vlastnictví licence a jejího provozu na vašem serveru až po moderní pronájem služby, kdy se o nic nestaráte. Volbu necháváme zcela na vás.

 • Online webová služba (pronájem licence, tzv. SaaS)
 • Nákup licence a její provoz na vašem serveru
 • Nákup licence a její provoz na našem serveru (server hosting)

Pro snadnější orientaci uvádíme srovnávací tabulku rozdílů mezi jednotlivými variantami.

Varianta Webová služba
(pronájem, SaaS)
Server hosting
(vaše licence, náš server)
Nákup licence
(vlastní server)
Platba Pravidelná platba
(měsíční / čtvrtletní)
Jednorázová za licenci
+ měsíční za server hosting
Jednorázová platba
(při pořízení licence)
Provoz systému V profesionálním
data centru
V profesionálním
data centru
Na vašem serveru
Majetková práva Pronájem licence Vlastnictví licence Vlastnictví licence
Správa serveru Součástí služby Součástí hostingu Není součástí
Vlastnictví dat Knihovna je výhradním
vlastníkem dat
Knihovna je výhradním
vlastníkem dat
Knihovna je výhradním
vlastníkem dat
Doporučení Vhodné pro všechny, kteří
chtějí využít zřejmých výhod
provozu systému jako služby,
a kteří financují systém
zejména z vlastních zdrojů.
Vhodné pro dotace.
Jste vlastníkem licence
a přesto využíváte výhod
provozu systému
jako služby.
Vhodné pro situace,
kdy potřebujete mít data
ze zákonných důvodů
na vlastních serverech.

 

Webová služba (SaaS)

Moderní, nejsnadnější a námi doporučovanou variantou je provozovat systém Tritius na našich serverech jako online webovou službu (tzv. SaaS).

Tato varianta je vlastně pronájmem služby knihovního systému, kdy provoz systému probíhá vzdáleně z profesionálního datového centra.

Licenci k systému si pouze pronajímáte, proto je cena výrazně nižší a je rovnoměrně rozprostřena v čase - není třeba investovat velkou částku najednou. Nicméně toto řešení není vhodné pro dotace, které vyžadují pořízení majetku do vlastnictví.

Toto řešení je zvlášť vhodné pro všechny, kteří chtějí využít výhod provozu systému jako služby, a kteří financují systém zejména z vlastních zdrojů.

Můžete si vybrat, zda chcete vybraná data sdílet s ostatními. 
 • Pro zákazníky, kteří chtějí využít výhod zapojení do společného systému (společný katalog, sdílení čtenářů) nabízíme tuto možnost za výhodnou cenu. 
 • Pokud si přejete zcela samostatný systém, je pro vás vhodná volba “sólo server”.

Vždy zůstáváte výhradními vlastníky vašich dat a máte plný přístup k zálohám - více zde.

Můžete se soustředit na hlavní činnosti knihovny, protože my se postaráme o vše potřebné ohledně provozu systému:

 • zaškolení, nastavení a spuštění aplikace,
 • dostupnost katalogu na rychlé internetové lince,
 • průběžná podpora a záruční servis,
 • správa serveru a zabezpečení,
 • automatická a okamžitá dostupnost aktualizací,
 • zálohování dat.

Server hosting

V tomto případě jste vlastníkem licence, ale Tritius provozujete na našem serveru, o který se vám staráme.

Tuto variantu doporučujeme v případě, že nutně potřebujete být vlastníkem licence - vhodné pro dotační programy.

Jste vlastníkem licence a přesto využíváte výhod provozu systému jako služby. Za licenci zaplatíte jednorázově (hlavní část ceny systému) a poté platíte pravidelný výrazně zvýhodněný poplatek za provoz systému na našem serveru.

Nákup licence

Tato varianta odpovídá běžnému nákupu licence a následném provozu na vlastním serveru uvnitř vaší organizace (nebo kdekoliv dle vašeho přání).

O server a jeho správu se staráte sami, případně po dohodě o vzdáleném přístupu společně s námi.

Toto řešení je vhodné pro situace, kdy potřebujete mít data ze zákonných nebo jiných závažných důvodů na vlastních serverech.

 

Vlastnictví dat a zálohy

Výhradními vlastníky dat jste vždy vy.

V souvislosti s nabízením nových možností licencování systému se stále častěji objevuje otázka vlastnictví dat. Situace je přitom velmi jednoduchá a stále stejná pro všechny nabízené varianty provozu systému - vlastníkem dat jste vy.

V případě provozu systému na našich serverech je vaše vlastnictví dat zaručeno zcela jednoznačně smluvně. Dále máte k dispozici nepřetržitý přístup k zálohám vašich dat. Pro tento účel jsme vytvořili speciální uživatelské rozhraní, přes které si můžete zálohy vlastních dat pravidelně kontrolovat, případně si je kdykoliv stáhnout k sobě.

Svobodný výběr systému

Vzhledem k tomu, že máte vždy přístup ke svým datům a jste jejich vlastníky, nebráníme vám v možném přechodu na jiný systém.

Přesto pevně věříme, že zůstaneme vzájemnými partnery. Prací pro knihovny skutečně žijeme - věnujeme se jí většinu našeho života. Ručíme za dlouhodobou kvalitu systému, poskytujeme profesionální uživatelskou podporu a především, skutečně nasloucháme vašim potřebám, a díky tomu často přicházíme s novými funkcemi jako první.

Parametry poskytování servisu

Uvedené doby jsou počítány v rámci pracovní doby naší podpory.

Záruční servis

Priorita Typ události (issue) Max. reakční doba Max. doba vyřešení
A - Blocker Chyba systému Do 4h Do 8h
B - Critical Chyba systému Do 2 dnů Do 5 dnů
C - Major Chyba systému Do 7 dnů Do 14 dnů
D - Minor Chyba systému Do 7 dnů Do 30 dnů

Mimozáruční servis

Priorita Typ události (issue) Servis II. úroveň Servis III. úroveň
Max. reakční doba Max. doba vyřešení Max.reakční doba Max.doba vyřešení
A - Blocker Nastavení Do 8h Do 24h Do 4h Do 8h
B - Critical Nastavení Do 4 dnů Do 10 dnů Do 2 dnů Do 5 dnů
C - Major Nastavení Do 14 dnů Do 30 dnů Do 7 dnů Do 14 dnů
D - Minor Nastavení Do 30 dnů Do 60 dnů Do 14 dnů Do 30 dnů

Pokročilá servisní smlouva (SLA)

V případě potřeby nabízíme uzavření pokročilé servisní smlouvy s garantovanou úrovní služeb - dodržování pravidel vašeho IT prostředí, garance provozu systému a reakčních časů hlášených problémů, atd.

Ceník

Připravujeme veřejný interaktivní ceník.

Pokud máte zájem o cenovou nabídku, kontaktujte nás prosím na obchod@tritius.cz, případně na telefonu (+420) 381 252 448 nebo mobilu (+420) 603 509 076.