Open Tritius

Podporujeme myšlenku otevřených systémů. Tritius je otevřený systém umožňující napojení na další systémy a zdroje dat v rozsahu, který často není obvyklý ani u Open Source systémů.

Domníváme se, že model kdy ručíme a garantujeme funkčnost a kvalitu dohodnutých rozhraní i v dlouhém časovém období je nejvýhodnější pro všechny zapojené strany. Vyhneme se tak situaci, kdy nestandardní a nezdokumentované napojení přestane fungovat po nasazení nové verze libovolného systému v knihovně a za způsobené problémy není nikdo zodpovědný. Na druhou stranu systém neuzavíráme, data zákazníka chráníme a je jen na jeho vůli, jak s nimi naloží a komu je zpřístupní.

Open Tritius reprezentuje bohatou sadu funkcí a rozhraní určených pro komunikaci a výměnu dat s jeho okolím, případně další nástroje, které umožní uživateli systému úzké propojení s dalšími systémy a zdroji dat.

Aktuální stav součástí sady Open Tritius:

Součást Stav
Tritius WS Beta verze
Tritius Harvester Beta verze
NCIP Hotovo
OAI Provider / Harverster  Hotovo
Z39.50 Server Hotovo
Z39.50 Klient Hotovo

Tritius WS

Modul moderních RESTových webových služeb, přes které je možné volat vybrané funkce Tritia vhodné pro propojování s dalšími systémy. Jedná se zejména o funkce akvizice, katalogizace, cirkulace a statistik. Předpokládáme využití například při tvorbě centrálních portálů knihoven.
 
Stručný přehled podporovaných oblastí:
  • Cirkulace: realizace půjčení, vrácení, prodloužení (umožňuje např. prodloužení z externích IS jako je CPK), ...
  • Akvizice: vrácení stavu počtu exemplářů vč. objednávek na základě ISBN díla, propojení se systémy smluvních dodavatelů obsahu a fyzických dokumentů, ...
  • Katalogizace: uložení základu díla na základě XML setu, návrat ID díla, sdílení záznamů - např. studentských prací s dalšími IS univerzit, ...
  • Webový katalog: uložení díla do oblíbených položek na základě ID díla a další API rozhraní pro webové portály, ... 

Tritius Harvester

Modul zajišťující automatické stahování a indexování záznamů z libovolných vzdálených zdrojů. 

Pomocí konfigurace je možné snadno začlenit nový zdroj, který se po sklizení a indexaci metadat stane součástí výsledků vyhledávání ve webovém katalogu Tritius.

NCIP

Modul zajišťující podporu mezinárodního komunikačního protokolu NCIP vhodný zejména pro samoobslužná zařízení typu SelfCheck.

Zároveň představuje standardní rozhraní pro získávání online údajů ze systému Tritius (např. o dostupnosti dokumentů knihovny). Umožňuje provolávat některé aktivní operace systému standardní cestou popsanou v této mezinárodní normě.