Webová aplikace

Webová aplikaceWebové aplikace jsou dnes mezi uživateli velmi oblíbené pro jejich skvělou dostupnost - pro jejich používání potřebujete znát pouze webovou adresu. 

Tritius je moderní webová aplikace, kterou je možné provozovat na široké škále zařízení bez ohledu na hardware a operační systém. Tritius běží na všech běžných operačních systémech (Windows, Mac, Linux) stejně jako na moderních mobilních zařízeních (Android, Apple iOS) - a to vše bez nutnosti složité instalace.


Hlavní výhody webových aplikací:

 • uživatelská dostupnost - stačí webový prohlížeč,
 • žádné instalace a nastavování pro jednotlivé stanice,
 • velmi snadná aktualizace a správa nastavení (centralizované),
 • dostupnost pokročilých funkcí prohlížečů (zvětšení/zmenšení),
 • širší možnosti integrace s dalšími webovými systémy.


Podporovány jsou všechny běžné webové prohlížeče:

 • Mozilla Firefox,
 • Google Chrome,
 • Internet Explorer,
 • Safari,
 • Opera.

Pro každodenní práci pak doporučujeme prohlížeč Google Chrome, který poskytuje nejširší využití pokročilých uživatelských funkcí (především rozsah klávesových zkratek).

Webový katalog

Webový katalogWebový katalog (OPAC 2.0) zpřístupňuje vaše data uživatelům a veřejnosti.

Webové aplikace jsou dnes mezi uživateli velmi oblíbené pro jejich skvělou dostupnost - pro jejich používání potřebujete znát pouze webovou adresu. 

Katalog umožní vyhledávat ve vašich sbírkách, třídit, řadit, exportovat, sdílet na sociální sítě a mnoho dalšího.

 

Snadné vyhledávání je základní a nejdůležitější funkcí katalogu pro veřejnost.

Katalog využívá moderní technologie, které umožňují velmi rychlé a přitom kvalitní hledání na základě relevance. Výsledky vyhledávání jsou seřazeny dle významnosti či důležitosti vzhledem k původně zadanému dotazu.


Klíčové vlastnosti:
 • snadné uživatelské vyhledávání,
 • půjčování elektronických knih,
 • podpora přihlašování přes MojeID (nebo jiné OpenID zprostředkovatele),
 • výrazná prezentace novinek,
 • integrace s veřejnými databázemi,
 • správa uživatelského konta,
 • podpora tvorby uživatelského obsahu a sdílení,
 • moderní a přehledný design.

Více informací naleznete v popisu modulu Webový katalog.

Přizpůsobivost

PřizpůsobivostNový informační systém Tritius je navržen jako obecný informační systém umožňující evidovat a prohledávat jakoukoli sbírku informací.

Díky téměř neomezené variabilitě datové struktury záznamů je možné evidovat dokumenty všech možných zaměření. Mimo obvyklé dokumenty z knihovny (knihy, periodika, hudební nosiče), také například mapové podklady, technické výkresy, stavebních plány, smlouvy a další. Vše je již nyní možné definovat na úrovni nastavení systému.

Počítáme také s výchozí implementací různých zaměření dle potřeb evidencí dalších dokumentů. 


Je možné využít knihovnické standardy, případně si nastavit jiné pro vlastní potřeby.

Další informace najdete v textu věnovanému podpoře standardů.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraníUvědomujeme si, jak důležité je kvalitní a uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní.

Využili jsme našich zkušeností z předchozích systémů, ale zároveň pro nás bylo výzvou navrhnout moderní uživatelské rozhraní nezatížené předchozími systémy. Kladli jsme přitom důraz na intuitivnost celého návrhu rozhraní ale i na optimalizaci ovládacích prvků, která vychází z reálného používání.

Díky použití nejmodernějších technologií pro současné prohlížeče je webové uživatelské rozhraní systému Tritius plně srovnatelné s původními Windows aplikacemi jak v oblasti škály ovládacích prvků tak i rychlosti odezvy a celkového komfortu obsluhy. Touto vlastností se Tritius výrazně liší od jednoduchých běžně dostupných webových aplikací.

Při každodenní práci je komfort uživatelského rozhraní klíčovou vlastností každého systému. Proto jsme do Tritia implementovali i pokročilé funkce, které se standardně ve webových aplikacích neobjevují - zejména z důvodu náročnosti jejich implementace. Systém podporuje klávesové zkratky, pohyb pomocí klávesnice, rychlé dohledávání psaním hledaného výrazu v tabulkách a další.

Strukturovanost

Systém Tritius je odpočátku navržen pro práci více samostatných organizačních jednotek v jedné databázi. Organizační jednotkou může být knihovna, nebo ve firemní sféře pobočka či pracoviště. Umožňuje sdílení dat všech organizačních jednotek bez ohledu na jejich sídlo. 

Systém Tritius dovoluje uživatelům snadnou práci s vlastními i společnými daty. Tzn. jak pracovat s vlastními daty bez obav, že jsou omylem dostupná někomu jinému nebo naopak jejich snadné sdílení. Samozřejmostí je také vyhledávání a prezentace všech uložených dat společně nebo po jednotlivých organizačních celcích (např. knihovnách) tak, jak si budete přát.

Díky těmto propracovaným vlastnostem systému Tritius vzniká možnost vytvářet konzorcia i různorodých knihoven v určitém regionu (městě) tak, že všechny knihovny pak sdílí jeden společný systém. Vzniká komplexní katalog regionu a nabízí se další možnosti:

 • sdílení bibliografických záznamů autorit a titulů dokumentů,
 • sdílení uživatelských účtů = akceptace společné průkazky čtenářů,
 • optimalizace nákupu nového fondu kooperujících knihoven regionu.

Tritius také významně usnadňuje správu a nastavení pomocí speciálně vyvinutého nástroje umožňující hiearchické nastavení. Každá skupina knihoven, knihovna, skupina uživatelů či dokonce uživatel může vybrané nastavení sdílet (dědit z nadřazeného objektu) nebo mít upravené vlastní. Tento nástroj jsme vyvinuli na základě mnohaletých zkušeností s problematikou nastavování evidenčních systémů pro více organizačních jednotek.

Podpora standardů

Naší snahou je umožnit a usnadnit propojení a spolupráci Tritia s okolním světem - s dalšími organizacemi i systémy. Víme, jak důležitou roli v tomto hraje podpora standardů.

Podporujeme všechny moderní standardy pro integraci s dalšími systémy:

Naší dlouholetou snahou je uplatňovat  mezinárodní knihovnické standardy co nejjednodušší formou, která pomáhá a vede méně znalé uživatele.

Aktuálně systém přímo podporuje všechny hlavní knihovnické standardy:

Nový knihovnický systém Tritius je nastaven na používání interního formátu MARC21 s použitím katalogizačních pravidel RDA dříve i AARC2. Použití jiného formátu je ale pouze věcí nastavení systému a lze definovat jakékoli jiné MARC formáty.

Volitelně lze použít metodu FRBR pro kategorizaci děl a zpřehlednit tak výsledky vyhledávání z obsáhlých fondů více knihoven knihoven uložených ve společném systému. Pro dávkové předávání záznamů je k dispozici protokol OAI-PMH Tritius obsahuje jak providera pro poskytování dat tak i část Harvester která umožňuje sběr dat s možností je dále využívat v různých částech systému.

Unicode

Díky podpoře standardu Unicode podporuje nový systém Tritius všechny existující národní abecedy, které tvoří více než 100 000 znaků.

Texty je možné psát v latince, azbuce, standardní čínštinou a mnohými dalšími abecedami. Pro snadnější zápis je k dispozici virtuální klávesnice na obrazovce s vámi určenými znaky. 

Ovšem podpora národních znaků se neomezuje jen na vkládání textů, ale je promítnuta do celého systému - do všech výstupů i funkcí. Například pro vyhledávání je možné nastavit nahrazování libovolného nestandardního znaku nejpodobnějším standardním znakem. Tritius pak umožní vyhledání i těm uživatelům, kteří nemají zrovna možnost určité znaky při hledání zapisovat.

RFID technologie

Tritius je navržen a optimalizován s ohledem na nové technologie hromadného zpracování.

Na základě našich zkušeností s provozy využívající RFID technologie je nový modul výpůjčního protokolu odpočátku vyvíjen s vědomím využití technologie RFID čipů.

RFID čipy umožňující především hromadné zpracovávání položek, tedy načtení více dokumentů najednou. Nový systém Tritius umožňuje přehlednou formou řešit různé stavy dokumentů vyplývajících z této skutečnosti.

Systém obsahuje volitelně podporu pro samoobslužné automaty na půjčování a vracení s využitím standardních protokolů.

Platební brána

Tritius umožňuje čtenářům platbu poplatků online pomocí integrované platební brány. 
 
Čtenáři mohou kdykoli a odkudkoli uhradit různé poplatky (např. prodloužení registrace) a případné dluhy.
 
Integrovaná platební brána umožňuje čtenářům standardní platby kartou a tzv. platební tlačítka - online platby přímo přes internetové bankovnictví nejpoužívanějších bank.
 
Pro knihovny jsme s provozovatelem platební brány GoPay předjednali výhodné podmínky. Knihovna vždy musí uzavřít smlouvu s platební bránou. Více informací se dozvíte v naší dokumentací k platebním bránám.

Popis modulů

Katalogizace

Prvním krokem k vytvoření elektronického katalogu je katalogizace titulu. Každý katalogizovaný objekt je sestaven z polí jako je název, autor, datum vydání atp. Tritius je navržen v souladu se standardem MARC21 a s pravidly RDA nebo AACR2. Standardně obsahuje Tritius kompletní definici formátu MARC21 pro dokumenty i autority. Nic vám ale nebrání ve změně těchto základních polí, jejich vymazání v případě, že je nepotřebujete, nebo vytvoření nových polí nad rámec standardu MARC21.

Standardní součástí modulu katalogizace je vestavěný Z39.50 pasivní klient.

Tritius nabízí předdefinované a přizpůsobené formuláře pro tyto typy děl:

 • monografie,
 • AV média,
 • hudebniny,
 • periodika,
 • analytické popisy článků periodik.

Katalogizační formuláře nabízejí řadu funkcí, která vám usnadní vkládání záznamu:

 • každé pole obsahuje odbornou nápovědu včetně příkladů,
 • pro usnadnění vkládání údajů je systém vybaven osvědčenou technologií slovníků a tvůrců kódu,
 • nově definovaná pole mohou být i multimediální (obrázek, zvuk, video, odkaz apod.),
 • kdykoli během katalogizace lze zobrazit bibliografický zápis ISBD ve formě katalogizačního lístku,
 • Tritius kontroluje, zda-li uživatel vyplnil všechna povinná pole a jestli jsou ve správném formátu,
 • mezi různými záznamy lze vytvářet vazby,
 • systém ukládá svazkové údaje, které lze pro větší množství exemplářů snadno kopírovat,
 • každý exemplář může být vybaven svým čárovým kódem pro automatizovaný výpůjční protokol a ostatní manipulace s dokumentem.

Webový katalog

Webový katalog (OPAC 2.0) zpřístupňuje vaše data uživatelům a veřejnosti. Je určen primárně pro neodbornou veřejnost.

Katalog umožní vyhledávat ve vašich sbírkách, třídit, řadit, exportovat, sdílet na sociální sítě a mnoho dalšího.

Snadné vyhledávání je základní a nejdůležitejší funkcí katalogu pro veřejnost.

Katalog využívá moderní technologie, které umožňují velmi rychlé a přitom kvalitní hledání na základě relevance. Výsledky vyhledávání jsou seřazeny dle významnosti či důležitosti vzhledem k původně zadanému dotazu.


Klíčové vlastnosti:
 • snadné uživatelské vyhledávání,
 • výrazná prezentace novinek,
 • integrace s veřejnými databázemi,
 • správa uživatelského konta,
 • podpora tvorby uživatelského obsahu a sdílení,
 • moderní a přehledný design.


Vlastnosti hledání:

 • snadné hledání pro běžné uživatele (bez nutnosti určování druhů údajů),
 • řazení výsledku podle relevance (skóre, nakolik dotaz odpovídá vyhledanému dokumentu),
 • řezy (fasety), které umožňují snadné dohledávání - tzv. seskupování výsledku,
 • široké možnosti nastavení vyhledávání (definice váhy jednotlivých ukládaných údajů),
 • mrak nejčastěji hledaných výrazu jako prezentace trendů a inspirace pro ostatní,
 • uživatelské RSS kanály - každý dotaz je možné uložit jako RSS.


Webový katalog také podporuje tvorbu uživatelského obsahu a sdílení informací (Web 2.0):

 • sdílení na sociálních sítích (Facebook, Twitter a mnohé další),
 • hodnocení formou hvězdiček (možnost globálního sdílení),
 • vkládání recenzí (možnost globálního sdílení),
 • hodnocení uživatelských recenzí.


Uživatelé mohou ocenit také pokročilou správu jejich uživatelského konta:

 • rezervace,
 • osobní polička,
 • historie výpůjček,
 • uživatelské nastavení (preferovaný typ hledání, barevné schéma),


Integrace s dalšími veřejnými zdroji zpřístupní uživatelům více informací:

 • integrace obálek knih,
 • možnost integrace s dalšími veřejnými databázemi.


Moderní a přehledný design:

 • podpora mobilních zařízení (dynamické přizpůsobení na základě velikosti zobrazovacího zařízení),
 • možnost přepnutí způsobu prezentace výsledků - seznam, tabulka.

Výpůjční protokol

Tento modul slouží pro evidenci čtenářů, výpůjček a poplatku.

Modul umožňuje nejenom půjčovat tituly čtenářům, ale vede si také kompletní historii všech výpůjček, upomínek a poplatku. Na základě zadaných pravidel umí vypočítat výši poplatku za jednotlivé úkony, délku prodloužení výpůjčky (prolongace) nebo rozesílat upomínky. Mezi další funkce modulu patří:

 • kategorizace čtenářů,
 • podpora uživatelského kreditu,
 • evidence absenčních i prezenčních výpůjček,
 • plná podpora čárových kódu nebo RFID čipů,
 • plně konfigurovatelné výpočty všech poplatku,
 • rezervace titulů i exemplářů,
 • tisk upomínek a oznámenek rezervací (nebo jejich zaslání elektronickou poštou),
 • statistiky výpůjček (statistický výkaz, deník, žebříčky nejžádanějších dokumentů apod.),
 • propracované tiskové výstupy (exporty),
 • podpora evidence MVS,
 • po přihlášení do Katalogu si čtenáři mohou svůj výpůjční protokol zobrazit.

MVS

MVS je meziknihovní výpůjční služba, kdy jedna knihovna půjčuje svazek jiné knihovně.
 
Knihovna se systémem Tritius může být v roli žádajícího (žádá o půjčení svazku jinou knihovnu) nebo půjčujícího (vlastní požadovaný svazek). Pro tyto dva různé směry se vytvářejí průvodní dokumenty, tzn. žádanky. Tritius podporuje příchozí i odchozí MVS žádanky, včetně jejich přehledné evidence a automatického odesílání informací emailem.

Výměnné soubory

Výměnné soubory slouží k půjčování souboru děl mezi různými knihovnami nebo mezi lokacemi jedné knihovny.
 
Speciální modul pro veřejné knihovny, které cirkulují část fondu na malých podřízených knihovnách ve svém okolí. Modul umožňuje snadnou a přesnou evidenci výměnných souborů všech druhů dokumentů. Při vytváření souborů je možno s výhodou využít technologii čárového kódu. Systém dovoluje rezervaci konkrétního dokumentu pro konkrétní knihovnu obvodu. Je možno evidenčně snadno převádět soubor z jedné knihovny na jinou. Modul je integrován do modulu výpůjční protokol a podobně jako výpůjční protokol zachovává kompletní historii výpůjček každé knihy, a umožňuje zobrazit historii výpůjček dané knihovny. Všechny potřebné seznamy a přehledy je možno tisknout.

Akvizice

Akviziční modul vám pomůže se získáváním nových dokumentů do sbírky.

Sám umí vyhledávat požadované dokumenty (dezideráta) v internetových databázích včetně nákupních cen. Mezi hlavní funkce modulu patří:

 • uživatelé mohou zadávat dezideráta přímo ve webovém katalogu,
 • nachystané objednávky lze vytisknout nebo odeslat elektronickou poštou,
 • čísla objednávek jsou generována automaticky,
 • modul automaticky sleduje lhůty plnění dodávek kvůli případným urgencím,
 • kontrola stavu čerpání rozpočtů a ochrana proti jeho překročení,
 • kontrola rozpočtů jednotlivých odběratelů a jejich statistiky,
 • evidence dokladů: proformafaktury, faktury a dopropisy,
 • kompletní historie každého objednáno titulu včetně všech dokladů,
 • zjednodušená katalogizace zakoupených titulů (jsou využity informace z objednávky).

Revizní modul

Pomocí tohoto modulu je možno udělat fyzickou revizi celého oddělení velmi rychle a přesně.

Revizní modul je vhodný pro knihovny, které mají zpracován celý fond daného oddělení a používají nejméně 1/2 roku výpůjční protokol.

Výhodou je skutečnost, že modul nekontroluje jen přítomnost knihy, ale muže kontrolovat i její správné umístění na regálu. Výsledkem revize je seznam postrádaných knih.

Mezi hlavní funkce patří:

 • kontrola přítomnosti dokumentu,
 • kontrola správného umístění dokumentu,
 • podpora čárových kódů a RFID,
 • automatické odepisování dlouhodobě nenalezených titulů.

K provedení revize máte možnost si zapůjčit tzv. revizní scannery, které by měly dosáhnout do všech koutu vaší knihovny.

Z39.50 pasivní klient

Pasivní klient protokolu Z39.50 je automatickou součástí modulu Katalogizace slouží k prohledávání a získávání katalogizačních údajů ze vzdálených databází.

Protokol Z39.50 slouží pro výměnu informací o titulech mezi knihovnami a dalšími informačními systémy.

Klient přímo vestavěný do Tritia umožňuje:

 • vyhledávání ve vzdálených Z39.50 serverech tuzemských i zahraničních knihoven,
 • obsahuje možnost přebírání bibliografických a autoritních záznamů do katalogizace. 

Z39.50 aktivní klient

Aktivní klient protokolu Z39.50 slouží k odesílání údajů do vzdálených databází.

Protokol Z39.50 slouží pro výměnu informací o titulech mezi knihovnami a dalšími informačními systémy.

Aktivní klient umožňuje:

 • posílání návrhů nových autorit (osobních jmen, korporací, PH, ...) do Národní knihovny ČR,
 • provádění oprav již existujících autoritních záznamů a jejich doplnění,
 • dávkové aktualizace autoritních záznamů v systému knihovny podle změnových souborů.

Z39.50 Server

Z39.50 Server vystavuje fond vaší knihovny pomocí celosvětově používaného komunikačního protokolu.

Protokol Z39.50 slouží pro výměnu informací o titulech mezi knihovnami a dalšími informačními systémy.

Využití protokolu Z39.50 nabízí řadu možností:

 • ostatní knihovny a informační systémy vlastnící klienta Z39.50 mohou prohledávat váš fond,
 • vyhledané záznamy mohou stahovat pro vlastní potřebu,
 • Z39.50 server také muže zajistit snadné a plnohodnotné zapojení vaší knihovny do JIB.

OAI Provider

Protokol OAI slouží podobne jako Z39.50 k výměně informací o sbírce mezi knihovnami nebo dalšími informačními systémy.

OAI provider implementovaný v Tritius slouží k poskytování informací dalším systémům. Jeho hlavním rysem je komunikace na základě předávání změn za určité období.

Mezi hlavní vlastnosti OAI serveru patří:

 • umožňuje efektivní dotazování na změny v katalogu za poslední období,
 • poskytovaná data mohou být rozčleněna do skupin,
 • komunikace probíhá přes standardní HTTP protokol - je snadné se na systém napojit,
 • data jsou poskytována ve formátu XML podle MARC21 nebo UNIMARC,
 • pomocí tohoto modulu je možné pravidelně a bezobslužně přispívat např. i do souborného katalogu ČR, který buduje NK ČR.

Technické požadavky