Ceník systému Tritius je pouze orientační. Konečná cena je s uživatelem dohodnuta až na základě odeslané Poptávky na cenu - kontaktuje nás .

Vliv na cenu:

  • typ licence (knihovny) - veřejná, školní, muzejní, akademická, speciální

  • vybrané moduly - Akvizice, Katalogizace, Výpůjčky, Katalog, Revize, MVS, Dispečink, Regionální autority, Aktivní Z39-50 odesílání autorit, Z39.50 server, Platební brány, SIP2, NCIP, OAI, Metis, Librario, Výdejní boxy, ... - více viz. funkce systému,

  • cena implementace - obsahuje nastavení systému Tritius, uživatelské školení a často i převod dat z původního knihovního systému.

Licence - nákupem licence se stáváte vlastníky licence systému. Doporučujeme ročně zakoupit aktualizaci systému ve výši 10% z ceny licence. Získáte přístup
k nejnovějším funkcím, opravám chyb a bezpečnostním aktualizacím.

SaaS - software je provozovaný jako služba, neplatíte žádný licenční poplatek, pouze pravidelný měsíční poplatek. Nové funkce, opravy chyb i bezpečnostní aktualizace jsou zahrnuty v pravidelném měsíčním poplatku.

REKS knihovna - licence pro velmi malé knihovny maximálně do 20.000 svazků. Obsahuje pouze základní moduly a provozuje se na sdíleném systému regionální knihovny, nebo na krajském systému Tritius, který provozuje naše společnost.

REKS do 5 000 svazků

Moduly: katalogizace, z-klient, výpůjčky, MVS, revize, webový katalog
Implementace: 8 470 Kč
Licence: 6 050

REKS do 10 000 svazků

Moduly: katalogizace, z-klient, výpůjčky, MVS, revize, webový katalog
Implementace: 10 890 Kč
Licence: 7 502

REKS do 20 000 svazků

Moduly: katalogizace, z-klient, výpůjčky, MVS, revize, webový katalog
Implementace: 14 520 Kč
Licence: 14 520

do 30 000 svazků

Moduly: katalogizace, z-klient, výpůjčky, MVS, revize, webový katalog, dispečink
Implementace:
34 151
Licence: 162 624 Kč
nebo
SaaS (měsíčně): 3 509

do 50 000 svazků

Moduly: katalogizace, z-klient, výpůjčky, MVS, revize, webový katalog, dispečink
Implementace:
41 333
Licence: 215 283 Kč
nebo
SaaS (měsíčně): 4 413 Kč

do 100 000 svazků

Moduly: katalogizace, z-klient, výpůjčky, MVS, revize, webový katalog, dispečink
Implementace:
56 797
Licence: 295 821
nebo
SaaS (měsíčně): 5 612 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Ceny licencí a implementace platí pro přechod ze systému Clavius.