Modely licencování

Nabízíme tři modely licencování a provozu systému Tritia - od osvědčeného vlastnictví licence a jejího provozu na vašem serveru až po moderní pronájem služby, kdy se o nic nestaráte. Volbu necháváme zcela na vás.

 • Online webová služba (pronájem licence, tzv. SaaS)
 • Nákup licence a její provoz na vašem serveru
 • Nákup licence a její provoz na našem serveru (server hosting)

Pro snadnější orientaci uvádíme srovnávací tabulku rozdílů mezi jednotlivými variantami.

Varianta Webová služba
(pronájem, SaaS)
Server hosting
(vaše licence, náš server)
Nákup licence
(vlastní server)
Platba Pravidelná platba
(měsíční / čtvrtletní)
Jednorázová za licenci
+ měsíční za server hosting
Jednorázová platba
(při pořízení licence)
Provoz systému V profesionálním
data centru
V profesionálním
data centru
Na vašem serveru
Majetková práva Pronájem licence Vlastnictví licence Vlastnictví licence
Správa serveru Součástí služby Součástí hostingu Není součástí
Vlastnictví dat Knihovna je výhradním
vlastníkem dat
Knihovna je výhradním
vlastníkem dat
Knihovna je výhradním
vlastníkem dat
Doporučení Vhodné pro všechny, kteří
chtějí využít zřejmých výhod
provozu systému jako služby,
a kteří financují systém
zejména z vlastních zdrojů.
Vhodné pro dotace.
Jste vlastníkem licence
a přesto využíváte výhod
provozu systému
jako služby.
Vhodné pro situace,
kdy potřebujete mít data
ze zákonných důvodů
na vlastních serverech.

 

Webová služba (SaaS)

Moderní, nejsnadnější a námi doporučovanou variantou je provozovat systém Tritius na našich serverech jako online webovou službu (tzv. SaaS).

Tato varianta je vlastně pronájmem služby knihovního systému, kdy provoz systému probíhá vzdáleně z profesionálního datového centra.

Licenci k systému si pouze pronajímáte, proto je cena výrazně nižší a je rovnoměrně rozprostřena v čase - není třeba investovat velkou částku najednou. Nicméně toto řešení není vhodné pro dotace, které vyžadují pořízení majetku do vlastnictví.

Toto řešení je zvlášť vhodné pro všechny, kteří chtějí využít výhod provozu systému jako služby, a kteří financují systém zejména z vlastních zdrojů.

Můžete si vybrat, zda chcete vybraná data sdílet s ostatními. 
 • Pro zákazníky, kteří chtějí využít výhod zapojení do společného systému (společný katalog, sdílení čtenářů) nabízíme tuto možnost za výhodnou cenu. 
 • Pokud si přejete zcela samostatný systém, je pro vás vhodná volba “sólo server”.

Vždy zůstáváte výhradními vlastníky vašich dat a máte plný přístup k zálohám - více zde.

Můžete se soustředit na hlavní činnosti knihovny, protože my se postaráme o vše potřebné ohledně provozu systému:

 • zaškolení, nastavení a spuštění aplikace,
 • dostupnost katalogu na rychlé internetové lince,
 • průběžná podpora a záruční servis,
 • správa serveru a zabezpečení,
 • automatická a okamžitá dostupnost aktualizací,
 • zálohování dat.

Server hosting

V tomto případě jste vlastníkem licence, ale Tritius provozujete na našem serveru, o který se vám staráme.

Tuto variantu doporučujeme v případě, že nutně potřebujete být vlastníkem licence - vhodné pro dotační programy.

Jste vlastníkem licence a přesto využíváte výhod provozu systému jako služby. Za licenci zaplatíte jednorázově (hlavní část ceny systému) a poté platíte pravidelný výrazně zvýhodněný poplatek za provoz systému na našem serveru.

Nákup licence

Tato varianta odpovídá běžnému nákupu licence a následném provozu na vlastním serveru uvnitř vaší organizace (nebo kdekoliv dle vašeho přání).

O server a jeho správu se staráte sami, případně po dohodě o vzdáleném přístupu společně s námi.

Toto řešení je vhodné pro situace, kdy potřebujete mít data ze zákonných nebo jiných závažných důvodů na vlastních serverech.

 

Vlastnictví dat a zálohy

Výhradními vlastníky dat jste vždy vy.

V souvislosti s nabízením nových možností licencování systému se stále častěji objevuje otázka vlastnictví dat. Situace je přitom velmi jednoduchá a stále stejná pro všechny nabízené varianty provozu systému - vlastníkem dat jste vy.

V případě provozu systému na našich serverech je vaše vlastnictví dat zaručeno zcela jednoznačně smluvně. Dále máte k dispozici nepřetržitý přístup k zálohám vašich dat. Pro tento účel jsme vytvořili speciální uživatelské rozhraní, přes které si můžete zálohy vlastních dat pravidelně kontrolovat, případně si je kdykoliv stáhnout k sobě.

Svobodný výběr systému

Vzhledem k tomu, že máte vždy přístup ke svým datům a jste jejich vlastníky, nebráníme vám v možném přechodu na jiný systém.

Přesto pevně věříme, že zůstaneme vzájemnými partnery. Prací pro knihovny skutečně žijeme - věnujeme se jí většinu našeho života. Ručíme za dlouhodobou kvalitu systému, poskytujeme profesionální uživatelskou podporu a především, skutečně nasloucháme vašim potřebám, a díky tomu často přicházíme s novými funkcemi jako první.

Parametry poskytování servisu

Záruční servis představuje zejména opravu Základních funkcí systému, které jsou vystaveny v samostatném dokumentu. Nejvyšší prioritu řešení mají tzv. Primární funkce systému, které jsou v seznamu zvýrazněny.
Mimozáruční servis zahrnuje všechny ostatní požadavky uživatelů mimo záručního servisu. Nejčastěji se jedná o změnu nastavení či požadavek na nové funkce a vlastnosti systému.

Priority a garantované lhůty

Všechny uvedené lhůty jsou počítány v rámci pracovní doby naší podpory.
 
Pro události vyšší priority garantujeme kratší reakční dobu i dobu vyřešení. Priorita události je rozlišována dle následující tabulky.
 
Priorita Vysvětlení
A - Blocker
Zásadní problém dostupnosti systému, neumožňuje systém využívat vůbec nebo nefungují základní funkce systému.
Např. změna nastavení autentikačních systémů (LDAP) na straně knihovny. 
Pozor, může se jednat o problém připojení k síti internet. Doporučujeme nejprve prověřit, pak zadávat do Service Desku nebo využít telefonní podporu.
B - Critical Závada brání některé Primární funkci systému z vyjmenovaných Základních funkcí systému a/nebo způsobuje chyby v datech na více místech systému nebo chyby, které výrazně ovlivňují chod jednotlivých součástí systému, způsobuje chyby v datech, které nemohou být opraveny objednatelem a neexistuje náhradní řešení (tzv. workaround).
C - Major Závažný problém v jedné ze Základních funkcí systému. Problém lze obejít náhradním řešením nebo je funkčnost závislá na zařízení od třetího dodavatele.
D - Minor Méně závažné požadavky a drobné chyby, které nemají vliv na správnou funkci systému. Například pouze zvyšují uživatelský komfort.
 
Společnost Tritius Solutions a.s. si v rámci správy online zákaznické aplikace (Service Desk) vyhrazuje právo na změnu zařazení uživatelem zadaného požadavku.

Garantované parametry záručního servisu

Pro garantované servisní zásahy musí být událost uživatelem zadána do online zákaznické aplikace (Service Desku) a označena jako chyba systému.
 
Priorita Typ události (issue) Max. reakční doba Max. doba vyřešení
A - Blocker Chyba systému Do 4h Do 8h
B - Critical Chyba systému Do 2 dnů Do 5 dnů
C - Major Chyba systému Do 7 dnů Do 14 dnů
D - Minor Chyba systému Do 7 dnů Do 30 dnů

Garantované parametry mimozáručního servisu

Tento servis je poskytován dle podepsané servisní smlouvy na úrovni II. nebo III.

Priorita Typ události (issue) Servis II. úroveň Servis III. úroveň
Max. reakční doba Max. doba vyřešení Max.reakční doba Max.doba vyřešení
A - Blocker Nastavení Do 8h Do 24h Do 4h Do 8h
B - Critical Nastavení Do 4 dnů Do 10 dnů Do 2 dnů Do 5 dnů
C - Major Nastavení Do 14 dnů Do 30 dnů Do 7 dnů Do 14 dnů
D - Minor Nastavení Do 30 dnů Do 60 dnů Do 14 dnů Do 30 dnů

 

Pokud není uzavřena servisní smlouva, je poskytován v úrovni I. za hodinovou sazbu dle platného ceníku s minimální časovou jednotkou ½ hodina.

Pokročilá servisní smlouva (SLA)

V případě potřeby nabízíme uzavření pokročilé servisní smlouvy s garantovanou úrovní služeb - dodržování pravidel vašeho IT prostředí, garance provozu systému a reakčních časů hlášených problémů, atd.

Šablony pro VISK3

V následující tabulce jsou k dispozici vzorové projekty pro podání žádosti o pořízení knihovního systému Tritius v rámci VISK3.

Také nabízíme nezávaznou konzultaci každé knihovně, která projeví zájem. V žádostech se každý rok opakují chyby, díky kterým komise neporozumí projektu a zbytečně dotaci krátí nebo neschválí.

Doporučený postup:

 1. Vybrat si variantu z následující tabulky, která nejvíce odpovídá vaší situaci a přání.
  1. U všech variant mimo REKS předpokládáme vždy update systému, tzn. přechod z některého z našich předchozích produktů (Clavius, LANius). Pokud chcete pořídit nový systém Tritius pro větší knihovnu, raději nás kontaktujte a projekt připravíme podle vašich konkrétních potřeb.
  2. Podívejte se na porovnání modelů licencování, které je vysvětleno hned na začátku této webové stránky.
  3. Ve většině případů doporučujeme variantu nákupu licence a provozu na našem serveru (varianta 2).
  4. Pokud máte vlastní server, který potřebujete využít, pak pro vás může být výhodná varianta nákupu licence a provozu na vlastním serveru (varianta 3).
  5. Pokud nechcete pořizovat jednorázově licenci a stačí vám pronájem knihovního systému, nejlépe vám bude vyhovovat varianta webové služby (varianta 1).
  6. A na konec - pamatujte, že s výběrem rádi kdykoliv pomůžeme, proto se na nás kdykoliv obraťte.
 2. Stáhnout si šablony a upravit podle svých požadavků.
 3. Stáhnout si Čestné prohlášení dodavatele o garanci standardů, které je nově povinnou přílohou.
 4. Doporučujeme před podáním projektu ještě nezávaznou konzultaci s námi.
Model licencování
/ velikost licence
1) Webová služba
(pronájem, SaaS)
2) Server hosting
(vaše licence, náš server)
3) Nákup licence
(vlastní server)
do 5.000 svazků
REKS*
Tato varianta není k dispozici Popis projektu (přechod z Clavia)
Žádost REKS (přechod z Clavia)

Popis projektu (nový systém)
Žádost REKS (nový systém)
Tato varianta není k dispozici
do 10.000 svazků
REKS*
Tato varianta není k dispozici Popis projektu (přechod z Clavia)
Žádost REKS (přechod z Clavia)

Popis projektu (nový systém)
Žádost REKS (nový systém)
Tato varianta není k dispozici
do 10.000 svazků Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
do 20.000 svazků Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
do 50.000 svazků Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
do 100.000 svazků Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
do 200.000 svazků Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost
Popis projektu (máme UNIMARC)
Popis projektu (máme MARC21)
Žádost


* Předpokládá se, že regionální knihovna má nebo bude mít v roce 2018 sama Tritius. Systém je tedy provozován na serveru, kde běží regionální systém.

Zde je k dispozici také Čestné prohlášení dodavatele o garanci standardů, které je nyní povinnou přílohou projektů.

Ceník

Připravujeme veřejný interaktivní ceník.

Pokud máte zájem o cenovou nabídku, kontaktujte nás prosím na obchod@tritius.cz, případně na telefonu (+420) 381 252 448 nebo mobilu (+420) 603 509 076.