Licence systému

Vzorové projekty VISK pro rok 2024

Připravili jsme pro knihovny šablony projektů grantového programu VISK3. Jedná se vždy o dvojici souborů : Žádost  v textové podobě ve formátu Word a rozpočet projektu ve formě tabulky Excel. Oba soubory jsou aktuální pro rok 2024
a můžete je proto přímo použít místo těch, které jsou na stránkách projektu VISK.

Nezapomeňte stáhnout a přidat k vaší žádosti i PDF dokument : Čestné prohlášení dodavatele.

Čestné prohlášení dodavatele

REKS licence nové = knihovna neměla Clavius

REKS licence - Přechod ze systému Clavius

Nová REKS licence fond do 5.000 sv.

Nová REKS licence fond do 10.000 sv.

Nová REKS licence fond do 20.000 sv.

Přechod na REKS
fond do 5.000 sv.

Přechod na REKS
fond do 10.000 sv.

Přechod na REKS
fond do 20.000 sv.

Trvalá licence systému Tritius - knihovna měla systém Clavius ( projekty předpokládají, že bude hosting ) 

Přechod na Tritius fond do 5.000 sv.

Přechod na Tritius fond do 10.000 sv.

Přechod na Tritius fond do 20.000 sv.

Přechod na Tritius fond do 50.000 sv.

Přechod na Tritius fond do 100.000 sv.

Přechod na Tritius fond do 200.000 sv.

Webová služba Tritius (SaaS) - knihovna měla Clavius (v žádosti je pouze cena implementace)  

SaaS velikost fondu do 5.000 svazků

SaaS velikost fondu do 10.000 svazků

SaaS velikost fondu do 20.000 svazků

SaaS velikost fondu do 50.000 svazků

SaaS velikost fondu do 100.000 svazků

SaaS velikost fondu do 200.000 svazků

Modely licencování

Nabízíme tři modely licencování a provozu systému Tritia - od tradičního vlastnictví licence a jejího provozu na vašem serveru až po moderní pronájem služby, kdy se o nic nestaráte. Volbu necháváme zcela na vás.

Pro snadnější orientaci uvádíme srovnávací tabulku rozdílů mezi jednotlivými variantami.

tritius.cz

Online Webová služba (SaaS)

Moderní, nejsnadnější a námi doporučovanou variantou je provozovat systém Tritius na našich serverech jako online webovou službu (tzv. SaaS).

Tato varianta je vlastně pronájmem služby knihovního systému, kdy provoz systému probíhá vzdáleně z profesionálního datového centra.

Licenci k systému si pouze pronajímáte, proto je cena výrazně nižší a je rovnoměrně rozprostřena v čase - není třeba investovat velkou částku najednou. Nicméně toto řešení není vhodné pro dotace, které vyžadují pořízení majetku do vlastnictví.

Toto řešení je zvlášť vhodné pro všechny, kteří chtějí využít výhod provozu systému jako služby, a kteří financují systém zejména z vlastních zdrojů.

Můžete si vybrat, zda chcete vybraná data sdílet s ostatními. 

Vždy zůstáváte výhradními vlastníky vašich dat a máte plný přístup k zálohám - více zde.


Můžete se soustředit na hlavní činnosti knihovny, protože my se postaráme o vše potřebné ohledně provozu systému:


Jelikož systém běží na našich serverech v profesionálním server hostingu, další výhody jsou shodné s variantou "Server hosting":

Garantujeme také soulad zabezpečení provozu serveru s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Nákup trvalé licence a provoz na našich serverech - Server hosting

V tomto případě jste vlastníkem licence, ale Tritius provozujete na našem serveru, o který se vám staráme.

Tuto variantu doporučujeme v případě, že nutně potřebujete být vlastníkem licence - vhodné pro dotační programy.

Jste vlastníkem licence a přesto využíváte výhod provozu systému jako služby. Za licenci zaplatíte jednorázově (hlavní část ceny systému) a poté platíte pravidelný výrazně zvýhodněný poplatek za provoz systému na našem serveru.

Provoz na našem serveru v profesionálním hostingovém centru zahrnuje:

Garantujeme také soulad zabezpečení provozu serveru s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).


Nákup trvalé licence a provoz na vlastních serverech

Tato varianta odpovídá běžnému nákupu licence a následném provozu na vlastním serveru uvnitř vaší organizace (nebo kdekoliv dle vašeho přání).

O server a jeho správu se staráte sami, případně po dohodě o vzdáleném přístupu společně s námi.

Toto řešení je vhodné pro situace, kdy potřebujete mít data ze zákonných nebo jiných závažných důvodů na vlastních serverech.

Vlastnictví dat a zálohy

Výhradními vlastníky dat jste vždy vy.

V souvislosti s nabízením nových možností licencování systému se stále častěji objevuje otázka vlastnictví dat. Situace je přitom velmi jednoduchá a stále stejná pro všechny nabízené varianty provozu systému - vlastníkem dat jste vy.

V případě provozu systému na našich serverech je vaše vlastnictví dat zaručeno zcela jednoznačně smluvně. Dále máte k dispozici nepřetržitý přístup k zálohám vašich dat. Pro tento účel jsme vytvořili speciální uživatelské rozhraní, přes které si můžete zálohy vlastních dat pravidelně kontrolovat, případně si je kdykoliv stáhnout k sobě.

Svobodný výběr systému

Vzhledem k tomu, že máte vždy přístup ke svým datům a jste jejich vlastníky, nebráníme vám v možném přechodu na jiný systém.

Přesto pevně věříme, že zůstaneme vzájemnými partnery. Prací pro knihovny skutečně žijeme - věnujeme se jí většinu našeho života. Ručíme za dlouhodobou kvalitu systému, poskytujeme profesionální uživatelskou podporu a především, skutečně nasloucháme vašim potřebám, a díky tomu často přicházíme s novými funkcemi jako první.

Servis systému Tritius

Parametry poskytování servisu

Záruční servis představuje zejména opravu Základních funkcí systému, které jsou vystaveny v samostatném dokumentu. Nejvyšší prioritu řešení mají tzv. Primární funkce systému, které jsou v seznamu zvýrazněny.

Mimozáruční servis zahrnuje všechny ostatní požadavky uživatelů mimo záručního servisu. Nejčastěji se jedná o změnu nastavení či zprovoznění funkcí systému, které jsou vypnuté, opravy dat uložených v systému a pod.

Pro rozhodování o servisní úrovni se jedná o tento mimozáruční servis, krátce po instalaci knihovního systému jej máte rychlý a plynulý, protože po převodu a náběhu systému Tritius se ty spousty věcí musí v krátké době nastavit a má to na starosti většinou implementátor. Toto období, ale končí po prvních měsících provozu a pak se rozhodujete zda budete mít jako dosud placený rychlý servis kde jsou garantované lhůty reakce na vložený požadavek nebo servis negarantovaný co se týká termínu odpovědi na vložený požadavek kde jsou požadavky vyřizené do 30 minut času zdarma (těch je většina) a složité požadavky jejich realizace trvá déle než 30 min placené sazbou 400 Kč za 30 minut času technika.

Servisní a udržovací činnosti

V závislosti na zvoleném modelu licencování a provozu systému jsou platná následující pravidla pro servisní a udržovací činnosti. 

tritius.cz

* Jen základní nastavení / konzultace systému, které je zdarma v rozsahu do 0,5h. Dále je zpoplatněno 400 Kč / 0,5h. Toto omezení neplatí první měsíc po spuštění.

** Konzultace jsou poskytovány zdarma v rámci helpdesku a hotline.

Priority a garantované lhůty

Všechny uvedené lhůty jsou počítány v rámci pracovní doby naší podpory.

 Pro události vyšší priority garantujeme kratší reakční dobu i dobu vyřešení. Priorita události je rozlišována dle následující tabulky.

Tabulka bez názvu

Společnost Tritius Solutions a.s. si v rámci správy online zákaznické aplikace (Service Desk) vyhrazuje právo na změnu zařazení uživatelem zadaného požadavku. 

Garantované parametry záručního servisu

Pro garantované servisní zásahy musí být událost uživatelem zadána do online zákaznické aplikace (Service Desku) a označena jako chyba systému. 

tritius.cz

Garantované parametry mimozáručního servisu

Tento servis je poskytován dle podepsané servisní smlouvy na úrovni II. nebo III. 

tritius.cz

Pokud není uzavřena servisní smlouva, je poskytován v úrovni I. za hodinovou sazbu dle platného ceníku s minimální časovou jednotkou ½ hodina. 

Pokročilá servisní smlouva (SLA)

V případě potřeby nabízíme uzavření pokročilé servisní smlouvy s garantovanou úrovní služeb - dodržování pravidel vašeho IT prostředí, garance provozu systému a reakčních časů hlášených problémů, atd. 

Ceník licencí

Připravujeme interaktivní ceník.

Pokud máte zájem o cenovou nabídku, kontaktujte nás prosím na obchod@tritius.cz, případně na telefonu (+420) 381 251 715 nebo mobilu (+420) 603 509 076.

Ceník servisu

Mimozáruční servis (zejména provádění požadovaného nastavení a drobné úpravy systému) doporučujeme zajistit servisní smlouvou a hradit jej paušální částkou.

Každý systém vyžaduje alespoň drobné úpravy a změny na základě různých provozních skutečností a vy máte takto jistotu, že budou vaše požadavky vždy snadno vyřízeny - garantujeme vám reakční dobu a vy máte v rozpočtu již dopředu schválené prostředky. 

Nabízíme následující úrovně servisu. Parametry jednotlivých úrovní jsou samostatně popsány v části Parametry poskytování servisu.

Cena je závislá na počtu počítačů objednatele, na nichž je SW naší firmy provozován, a platí se čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Počítače připojených poboček se počítají jako samostatná knihovna.

Dále uvedené ceny jsou orientační - individální nabídka se může lišit v závislosti na skutečném organizačním a technickém prostředí organizace.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Úroveň III: Prémiový servis

Prémiová podpora pro organizace, které vyžadují garantovaný nadstandardní servis. Je uzavírána servisní smlouva (SLA) a vše je hrazeno paušální částkou. 

tritius.cz

Úroveň II: Profesionání servis

Profesionální podpora pro organizace, které chtějí mít garantovaný kvalitní servis bez dalších starostí. Je uzavírána servisní smlouva (SLA) a vše je hrazeno paušální částkou. 

tritius.cz

Úroveň I: Negarantovaný servis

Základní podpora pro organizace, které nejsou ochotny uzavřít garantovanou formu servisu. Každý servisní zásah je účtován zvlášť a není zaručena maximální reakční doba na požadavky organizace a není proto možné ze strany uživatele uplatnit sankce.

Cena mimozáručního servisního zásahu je 400 Kč / 0,5h. V ceně není zahrnuto případné cestovné, je-li vzhledem k charakteru servisního zásahu nutná fyzická přitomnost.

Všeobecné obchodní podmínky

Odkaz na externí dokument: Všeobecné obchodní podmínky   Aktuální verze z 24.února 2023