Vize

Tritius propojuje čtenáře, knihovny a poskytovatele obsahu tak, aby co nejlépe podpořil transformaci knihoven v kulturní centra umožňující prožitek informací s cílem zvyšování informační gramotnosti celé společnosti.

Knihovna již neslouží jen k prostému získání informací a moderní knihovny jsou si toho velmi dobře vědomé. Knihovny se stávají vzdělávacími a kulturními centry pro setkávání lidí s touhou po celoživotním vzdělávání. Čtenáři knihoven jsou zapojováni do tvorby obsahu a knihovna je spíše v roli moderátora.

Role knihovny

Role knihovny v informační společnosti se významně posunuje od prostého poskytování informací k poskytování důvěryhodných informací, jejich "prožitku", společnému sdílení a diskuzi. Informace jsou většinou snadno dostupné a čtenáři k jejich získání často knihovnu nepotřebují, ale knihovna je stále místem, které nabízí jedinečné výhody.

Tritius je systém, který je připraven novou roli knihovny podpořit v těchto oblastech:

  1. Knihovna je zprostředkovatel informační gramotnosti.

  2. Knihovna je zprostředkovatel "prožitku" informací.

  3. Knihovna je zprostředkovatel důvěryhodných informací.

  4. Knihovna je zprostředkovatel místa k setkávání a sdílení.


Na podporu těchto rolí knihovny připravujeme zcela nové moduly a funkce systému, na které se již můžete těšit.