KIS Tritius je moderný, plne webový knihovnícky systém
lokalizovaný do slovenčiny

Vývoj začal v roku 2010 a prvá verzia bola ponúknutá 2014 : práca 40 človekorokov KIS vznikal na "zelenej lúke" v prostredí JAVA EE: Ujorm, Spring, GWT, Tomcat, MySQL/MSSQL

Je natívne od začiatku multiknižničný (až stovky súčasne pracujúcich knižníc) štruktúra ukladania záznamu: čistý MARC21, holdingy vlastná štruktúra + lineárne pole. Podporuje všetky štandardy: UNICODE, UTF-8, EAN, ISO690, ISO2709, XML MARC. Katalogizačné pravidlá RDA, MARC21 a MARC21/Autority - všetky polia + národné polia.

Štruktúru polí je možné rozšíriť, doplniť na formuláre, do vyhľadávania a do výstupov - plná konfigurovateľnosť dátovej štruktúry priamo lokálnym správcom.

Tlačové výstupy zo systému sú realizované vygenerovaným PDF (alebo RTF, TXT, XLS pod.) na serveri a stiahnutím na klient, kde sa potom používajú lokálne tlačiarne. Úpravy tlačových šablón sa realizujú pomocou Jasper Studio sú vo všeobecnom formáte JRXML. Upravená šablóna sa uploaduje na server KIS Tritius. Pre zmeny šablón existuje dokumentácia všetkých atribútov KIS Tritius, ktoré je možné použiť a tiež zoznam funkcií, ktoré je možné použiť na úpravu tesne pred tlačou.

OPEN API - väčšina parametrov a metód KIS Tritius je možné využiť na tvorbu vlastných skriptov:

Základná URL adresa rozhrania je: https://tritius.knihovna.cz/tritius/api.

Snahou je API rozširovať a používať aj vo vnútri modulov systému Tritius. Firma garantuje platnosť API v nových verziách tak, aby zostala funkčnosť SW tretích strán aj po update KIS Tritius. Súčasná verzia KIS Tritius - backend - rozdelenie aplikácie na mikroservices: Sklient, SMS, SOLR, ziskej.cz,... ) multitenant architektúra, spoločná databáza: PostgreSQL, Distribúcia ako VM (formát OVF) overená prevádzka vo Virtualbox, HyperV, VMware, …

Viac na : https://confluence.tritius.cz/pages/viewpage.action?pageId=76481367


Akvizícia a katalogizácia: moduly sú samostatné pracujú nad spoločnou databázovou štruktúrou - z akvizičného záznamu diela sa stáva doplnením holdingov katalogizačný záznam. Akvizícia vie desideráta, návrhy na nákup, nákupné zoznamy, vytváranie objednávok, rozpočty. Katalogizácia umožňuje samostatnú prácu bez akvizície. Je možné pracovať v časti menného a vecného popisu a holdingov nad jedným záznamom. Umožňuje zamknutie záznamov pre ďalšiu editáciu, komfortne loguje históriu zmien záznamu. Časť prírastkov potom slúži k rôznym typom výstupov: zoznamy, štatistiky, čiarové kódy, apod.

Webový katalóg (OPAC) plne responzívny, základná podpora pre nevidiacich, bude sa rozširovať. Fulltextové relevančné vyhľadávanie pomocou SOLR, možnosť definície váh (rating) jednotlivých vyhľadávacích polí, možnosť zástupných znakov vplyvu diakritiky a wildcards. Definícia logických častí fondu ako podkatalógov - určenie v URL - možnosť iného skinu. Možnosť iného zobrazenia detailu podľa toho či je čitateľ nalogovaný. Podpora SSO. Portálové rozšírenie Metis - integrácia externých informačných zdrojov, harvesting a online.

Výpožičný protokol: využíva identifikáciu čitateľa niekoľkými spôsobmi barcode, RFID, NCF (ISIC), Filtrácia čitateľov pre jednoduché oslovenie formou mailov a SMS - centrála vie hromadné maily. Široká parametrizácia registrácií, predlžovanie, odloženie, upomienkové schémy. Vysoká miera parametrizácie všetkých hodnôt ovplyvňujúci požičiavanie.

Ďalšie moduly: Medziknižničná výpožičná služba, Revízia fondu, Dispečing internetu, Platobná brána, Digitálne preukazy, E-výpožičky

Technické moduly: NCIP Server, SIP2 server, Z39.50 server, OAI Provider, EDUID autentikácia, SSO: ADFS ( SAML ), CAS

Tritius Ekosystém:

RFID na báze UHF technológie - vyšší dosah rádovo v metroch. Systém je priamo integrovaný v časti Selfcheckov a bezpečnostných brán, nie je potrebný SIP2 server. Zároveň sa neprepína bit v čipoch - dokument v bráne sa online otestuje či je požičaný alebo nie a podľa toho sa brána zachová. Vďaka tomu nie je potrebné mať označený všetok fond a ochrana fondu funguje – tzv. hybridný mód.

NEKy - elektronické katalógy pre čitateľov - dotykové obrazovky (sklo) výborná dostupnosť aj pre starších čitateľov - nebojí sa používať. NEK zároveň informačný kiosk (obsah sa nahráva do Tritia a automaticky sa prenáša do NEKO). Možnosť role (už som čítal) po dovybavení RFID jednotkou aj ako selfcheck.

Výdajný box - FURTODO alebo KNIHOBOX od 3ID s.r.o. plne ovládaný zo systému Tritius pomocou priameho napojenia. API pre napojenie boxov ďalších výrobcov (Koval Systems).

Platobný terminál : Umožňuje príjem bezhotovostných platieb pomocou zariadenia Sunmi V2S a platobného SW od spoločnosti Global Payment, priamo prepojené so systémom Tritius. 

Digitálne preukazy