Open system

Open Tritius

Podporujeme myšlenku otevřených systémů. Tritius je otevřený systém umožňující napojení na další systémy a zdroje dat v rozsahu, který často není obvyklý ani u Open Source systémů.

Domníváme se, že model kdy ručíme a garantujeme funkčnost a kvalitu dohodnutých rozhraní i v dlouhém časovém období je nejvýhodnější pro všechny zapojené strany. Vyhneme se tak situaci, kdy nestandardní a nezdokumentované napojení přestane fungovat po nasazení nové verze libovolného systému v knihovně a za způsobené problémy není nikdo zodpovědný. Na druhou stranu systém neuzavíráme, data zákazníka chráníme a je jen na jeho vůli, jak s nimi naloží a komu je zpřístupní.

Open Tritius reprezentuje bohatou sadu funkcí a rozhraní určených pro komunikaci a výměnu dat s jeho okolím, případně další nástroje, které umožní uživateli systému úzké propojení s dalšími systémy a zdroji dat.

Tritius REST API

Modul moderních RESTových webových služeb, přes které je možné volat vybrané funkce Tritia vhodné pro propojování s dalšími systémy. Jedná se zejména o funkce akvizice, katalogizace, cirkulace a statistik. Předpokládáme využití například při tvorbě centrálních portálů knihoven.

Stručný přehled podporovaných oblastí:

  • Cirkulace: realizace půjčení, vrácení, prodloužení (umožňuje např. prodloužení z externích IS jako je CPK)

  • Akvizice: vrácení stavu počtu exemplářů vč. objednávek na základě ISBN díla, propojení se systémy smluvních dodavatelů obsahu a fyzických dokumentů

  • Katalogizace: uložení základu díla na základě XML setu, návrat ID díla, sdílení záznamů - např. studentských prací s dalšími IS univerzit

  • Webový katalog: uložení díla do oblíbených položek na základě ID díla a další API rozhraní pro webové portály

NCIP

Protokol NCIP slouží především pro vzdálené provolávání funkcí výpůjčního protokolu. Protokol je tak předurčen pro použití v centrálních portálech nebo v samoobslužných zařízeních typu selfcheck nebo různých kioscích.

Tritius obsahuje vlastní implementaci tohoto protokolu včetně specifických rozšíření pro Centrální portál knihoven - knihovny.cz. Oproti jiným systémům využívajících některou z open-source knihoven máme implementaci plně pod kontrolou, čehož využíváme pro přizpůsobení našeho NCIP serveru konkrétním potřebám českého prostředí a/nebo konkrétním potřebám zákazníků.

OAI/MPH

Protokol OAI/MPH se využívá k hromadné sklizni metadat z jednoho systému do druhého nebo sklizni změnových dávek. Tritius umí vystupovat jak v roli serveru tak klienta.

V Českém prostředí je využíván portály Centrální portál knihoven - knihovny.cz a Souborný katalog ČR - Caslin pro sběr metadat o knihách zapojených knihoven k vytváření celonárodního souborného katalogu.

Z39.50

Protokol Z39.50 slouží pro vyhledávání záznamů v cizích databázích. Tritius může figurovat jako server i jako klient.

Nejčastěji se protokol využívá při akvizici nových děl pro dohledávání již existujících metadat např. v Národní knihovně.

SIP 2

Standard pro komunikaci mezi knihovními systémy a samoobslužnými terminály. Protokol je ve vlastnictví společnosti 3M.

Tritius Harvester

Modul zajišťující automatické stahování a indexování záznamů z libovolných vzdálených zdrojů.

Pomocí konfigurace je možné snadno začlenit nový zdroj, který se po sklizení a indexaci metadat stane součástí výsledků vyhledávání ve webovém katalogu Tritius.