Webová aplikace

Webové aplikace jsou dnes již standardem a Tritius byl od svého začátku jako webová aplikace vyvinut. Nezáleží na operačním systému vašeho počítače nebo na tom, zda-li používáte PC, notebook nebo tablet. Stačí vám běžný internetový prohlížeč a URL adresa vašeho Tritia.

 • Potřebujete jenom internetový prohlížeč

 • Žádné zdlouhavé instalace

 • Automatická aktualizace a centralizovaná správa nastavení

 • Široké možnosti integrace s dalšími webovými systémy

Uživatelské rozhraní

Při návrhu uživatelského rozhraní jsme využili dlouholeté zkušenosti z vývoje předchozích systémů a zároveň jsme využili na maximum toho, že začínáme znovu na zelené louce.

Uživatelské rozhraní Tritia tak reprezentuje naše nejlepší zkušenosti z praxe a zároveň moderní způsoby tvorby uživatelských rozhraní. Rozhraní je plně srovnatelné s původními Windows aplikacemi, jak škálou ovládacích prvků, tak rychlostí odezvy. Tímto se Tritius významně liší od jednoduchých běžně dostupných webových aplikací.

 • Tak intuitivní, že uživatelé Clavia prakticky nepotřebují školení.

 • Optimalizované pro rychlou obsluhu.

 • Včetně pokročilých funkcí jako jsou klávesové zkratky, pohyb po aplikaci pomocí klávesnice bez použití myši, našeptávače apod.

Podpora standardů

Naší snahou je umožnit a usnadnit propojení a spolupráci Tritia s okolním světem - s dalšími organizacemi i systémy. Víme, jak důležitou roli v tomto hraje podpora standardů.

Podporujeme všechny moderní standardy pro integraci s dalšími systémy:

Naší dlouholetou snahou je uplatňovat mezinárodní knihovnické standardy co nejjednodušší formou, která pomáhá a vede méně znalé uživatele.

Aktuálně systém přímo podporuje všechny hlavní knihovnické standardy:

Nový knihovnický systém Tritius je nastaven na používání interního formátu MARC21 s použitím katalogizačních pravidel RDA dříve i AARC2. Použití jiného formátu je ale pouze věcí nastavení systému a lze definovat jakékoli jiné MARC formáty.

Volitelně lze použít metodu FRBR pro kategorizaci děl a zpřehlednit tak výsledky vyhledávání z obsáhlých fondů více knihoven knihoven uložených ve společném systému. Pro dávkové předávání záznamů je k dispozici protokol OAI-PMH Tritius obsahuje jak providera pro poskytování dat tak i část Harvester která umožňuje sběr dat s možností je dále využívat v různých částech systému.

Unicode

Díky podpoře standardu Unicode podporuje nový systém Tritius všechny existující národní abecedy, které tvoří více než 100 000 znaků.

Texty je možné psát v latince, azbuce, standardní čínštinou a mnohými dalšími abecedami. Pro snadnější zápis je k dispozici virtuální klávesnice na obrazovce s vámi určenými znaky.

Ovšem podpora národních znaků se neomezuje jen na vkládání textů, ale je promítnuta do celého systému - do všech výstupů i funkcí. Například pro vyhledávání je možné nastavit nahrazování libovolného nestandardního znaku nejpodobnějším standardním znakem. Tritius pak umožní vyhledání i těm uživatelům, kteří nemají zrovna možnost určité znaky při hledání zapisovat.

Modul Katalogizace

Prvním krokem k vytvoření elektronického katalogu je katalogizace titulu. Každý katalogizovaný objekt je sestaven z polí jako je název, autor, datum vydání atp. Tritius je navržen v souladu se standardem MARC21 a s pravidly RDA nebo AACR2. Standardně obsahuje Tritius kompletní definici formátu MARC21 pro dokumenty i autority. Nic vám ale nebrání ve změně těchto základních polí, jejich vymazání v případě, že je nepotřebujete, nebo vytvoření nových polí nad rámec standardu MARC21.

Standardní součástí modulu katalogizace je vestavěný Z39.50 pasivní klient.

Tritius nabízí předdefinované a přizpůsobené formuláře pro tyto typy děl:

 • monografie,

 • AV média,

 • hudebniny,

 • periodika,

 • analytické popisy článků periodik.

Katalogizační formuláře nabízejí řadu funkcí, která vám usnadní vkládání záznamu:

 • každé pole obsahuje odbornou nápovědu včetně příkladů,

 • pro usnadnění vkládání údajů je systém vybaven osvědčenou technologií slovníků a tvůrců kódu,

 • nově definovaná pole mohou být i multimediální (obrázek, zvuk, video, odkaz apod.),

 • kdykoli během katalogizace lze zobrazit bibliografický zápis ISBD ve formě katalogizačního lístku,

 • Tritius kontroluje, zda-li uživatel vyplnil všechna povinná pole a jestli jsou ve správném formátu,

 • mezi různými záznamy lze vytvářet vazby,

 • systém ukládá svazkové údaje, které lze pro větší množství exemplářů snadno kopírovat,

 • každý exemplář může být vybaven svým čárovým kódem pro automatizovaný výpůjční protokol a ostatní manipulace s dokumentem.

Webový katalog

Webový katalog (OPAC 2.0) zpřístupňuje vaše data uživatelům a veřejnosti. Je určen primárně pro neodbornou veřejnost.

Katalog umožní vyhledávat ve vašich sbírkách, třídit, řadit, exportovat, sdílet na sociální sítě a mnoho dalšího.

Snadné vyhledávání je základní a nejdůležitejší funkcí katalogu pro veřejnost.

Katalog využívá moderní technologie, které umožňují velmi rychlé a přitom kvalitní hledání na základě relevance. Výsledky vyhledávání jsou seřazeny dle významnosti či důležitosti vzhledem k původně zadanému dotazu.


Klíčové vlastnosti:

 • snadné uživatelské vyhledávání,

 • výrazná prezentace novinek,

 • integrace s veřejnými databázemi,

 • správa uživatelského konta,

 • podpora tvorby uživatelského obsahu a sdílení,

 • moderní a přehledný design.

Vlastnosti hledání:

 • snadné hledání pro běžné uživatele (bez nutnosti určování druhů údajů),

 • řazení výsledku podle relevance (skóre, nakolik dotaz odpovídá vyhledanému dokumentu),

 • řezy (fasety), které umožňují snadné dohledávání - tzv. seskupování výsledku,

 • široké možnosti nastavení vyhledávání (definice váhy jednotlivých ukládaných údajů),

 • mrak nejčastěji hledaných výrazu jako prezentace trendů a inspirace pro ostatní,

 • uživatelské RSS kanály - každý dotaz je možné uložit jako RSS.

Webový katalog také podporuje tvorbu uživatelského obsahu a sdílení informací (Web 2.0):

 • sdílení na sociálních sítích (Facebook, Twitter a mnohé další),

 • hodnocení formou hvězdiček (možnost globálního sdílení),

 • vkládání recenzí (možnost globálního sdílení),

 • hodnocení uživatelských recenzí.

Uživatelé mohou ocenit také pokročilou správu jejich uživatelského konta:

 • rezervace,

 • osobní polička,

 • historie výpůjček,

 • uživatelské nastavení (preferovaný typ hledání, barevné schéma).

Integrace s dalšími veřejnými zdroji zpřístupní uživatelům více informací:

 • integrace obálek knih,

 • možnost integrace s dalšími veřejnými databázemi.

Moderní a přehledný design:

 • podpora mobilních zařízení (dynamické přizpůsobení na základě velikosti zobrazovacího zařízení),

 • možnost přepnutí způsobu prezentace výsledků - seznam, tabulka.

Modul Výpůjčky

Tento modul slouží pro evidenci čtenářů, výpůjček a poplatku.

Modul umožňuje nejenom půjčovat tituly čtenářům, ale vede si také kompletní historii všech výpůjček, upomínek a poplatku. Na základě zadaných pravidel umí vypočítat výši poplatku za jednotlivé úkony, délku prodloužení výpůjčky (prolongace) nebo rozesílat upomínky. Mezi další funkce modulu patří:

 • kategorizace čtenářů,

 • podpora uživatelského kreditu,

 • evidence absenčních i prezenčních výpůjček,

 • plná podpora čárových kódu nebo RFID čipů,

 • plně konfigurovatelné výpočty všech poplatku,

 • rezervace titulů i exemplářů,

 • tisk upomínek a oznámenek rezervací (nebo jejich zaslání elektronickou poštou),

 • statistiky výpůjček (statistický výkaz, deník, žebříčky nejžádanějších dokumentů apod.),

 • propracované tiskové výstupy (exporty),

 • podpora evidence MVS,

 • po přihlášení do Katalogu si čtenáři mohou svůj výpůjční protokol zobrazit.

Modul MVS

MVS je meziknihovní výpůjční služba, kdy jedna knihovna půjčuje svazek jiné knihovně.

Knihovna se systémem Tritius může být v roli žádajícího (žádá o půjčení svazku jinou knihovnu) nebo půjčujícího (vlastní požadovaný svazek). Pro tyto dva různé směry se vytvářejí průvodní dokumenty, tzn. žádanky. Tritius podporuje příchozí i odchozí MVS žádanky, včetně jejich přehledné evidence a automatického odesílání informací emailem.

Modul Výměnné soubory

Výměnné soubory slouží k půjčování souboru děl mezi různými knihovnami nebo mezi lokacemi jedné knihovny.

Speciální modul pro veřejné knihovny, které cirkulují část fondu na malých podřízených knihovnách ve svém okolí. Modul umožňuje snadnou a přesnou evidenci výměnných souborů všech druhů dokumentů. Při vytváření souborů je možno s výhodou využít technologii čárového kódu. Systém dovoluje rezervaci konkrétního dokumentu pro konkrétní knihovnu obvodu. Je možno evidenčně snadno převádět soubor z jedné knihovny na jinou. Modul je integrován do modulu výpůjční protokol a podobně jako výpůjční protokol zachovává kompletní historii výpůjček každé knihy, a umožňuje zobrazit historii výpůjček dané knihovny. Všechny potřebné seznamy a přehledy je možno tisknout.

Modul Akvizice

Akviziční modul vám pomůže se získáváním nových dokumentů do sbírky.

Sám umí vyhledávat požadované dokumenty (dezideráta) v internetových databázích včetně nákupních cen. Mezi hlavní funkce modulu patří:

 • uživatelé mohou zadávat dezideráta přímo ve webovém katalogu,

 • nachystané objednávky lze vytisknout nebo odeslat elektronickou poštou,

 • čísla objednávek jsou generována automaticky,

 • modul automaticky sleduje lhůty plnění dodávek kvůli případným urgencím,

 • kontrola stavu čerpání rozpočtů a ochrana proti jeho překročení,

 • kontrola rozpočtů jednotlivých odběratelů a jejich statistiky,

 • evidence dokladů: proformafaktury, faktury a dopropisy,

 • kompletní historie každého objednáno titulu včetně všech dokladů,

 • zjednodušená katalogizace zakoupených titulů (jsou využity informace z objednávky).

Revizní modul

Pomocí tohoto modulu je možno udělat fyzickou revizi celého oddělení velmi rychle a přesně.

Revizní modul je vhodný pro knihovny, které mají zpracován celý fond daného oddělení a používají nejméně 1/2 roku výpůjční protokol.

Výhodou je skutečnost, že modul nekontroluje jen přítomnost knihy, ale muže kontrolovat i její správné umístění na regálu. Výsledkem revize je seznam postrádaných knih.

Mezi hlavní funkce patří:

 • kontrola přítomnosti dokumentu,

 • kontrola správného umístění dokumentu,

 • podpora čárových kódů a RFID,

 • automatické odepisování dlouhodobě nenalezených titulů.

K provedení revize máte možnost si zapůjčit tzv. revizní scannery, které by měly dosáhnout do všech koutu vaší knihovny.

Z39.50 pasivní klient

Pasivní klient protokolu Z39.50 je automatickou součástí modulu Katalogizace slouží k prohledávání a získávání katalogizačních údajů ze vzdálených databází.

Protokol Z39.50 slouží pro výměnu informací o titulech mezi knihovnami a dalšími informačními systémy.

Klient přímo vestavěný do Tritia umožňuje:

 • vyhledávání ve vzdálených Z39.50 serverech tuzemských i zahraničních knihoven,

 • obsahuje možnost přebírání bibliografických a autoritních záznamů do katalogizace.

Z39.50 aktivní klient

Aktivní klient protokolu Z39.50 slouží k odesílání údajů do vzdálených databází.

Protokol Z39.50 slouží pro výměnu informací o titulech mezi knihovnami a dalšími informačními systémy.

Aktivní klient umožňuje:

 • posílání návrhů nových autorit (osobních jmen, korporací, PH, ...) do Národní knihovny ČR,

 • provádění oprav již existujících autoritních záznamů a jejich doplnění,

 • dávkové aktualizace autoritních záznamů v systému knihovny podle změnových souborů.

Z39.50 Server

Z39.50 Server vystavuje fond vaší knihovny pomocí celosvětově používaného komunikačního protokolu.

Protokol Z39.50 slouží pro výměnu informací o titulech mezi knihovnami a dalšími informačními systémy.

Využití protokolu Z39.50 nabízí řadu možností:

 • ostatní knihovny a informační systémy vlastnící klienta Z39.50 mohou prohledávat váš fond,

 • vyhledané záznamy mohou stahovat pro vlastní potřebu,

 • Z39.50 server také muže zajistit snadné a plnohodnotné zapojení vaší knihovny do JIB.

OAI Provider

Protokol OAI slouží podobne jako Z39.50 k výměně informací o sbírce mezi knihovnami nebo dalšími informačními systémy.

OAI provider implementovaný v Tritius slouží k poskytování informací dalším systémům. Jeho hlavním rysem je komunikace na základě předávání změn za určité období.

Mezi hlavní vlastnosti OAI serveru patří:

 • umožňuje efektivní dotazování na změny v katalogu za poslední období,

 • poskytovaná data mohou být rozčleněna do skupin,

 • komunikace probíhá přes standardní HTTP protokol - je snadné se na systém napojit,

 • data jsou poskytována ve formátu XML podle MARC21 nebo UNIMARC,

 • pomocí tohoto modulu je možné pravidelně a bezobslužně přispívat např. i do souborného katalogu ČR, který buduje NK ČR.

Metis

Knihovní portál je webová aplikace, která integruje různé datové zdroje a informační systémy a umožňuje uživateli centralizovaný přístup pod jediným přihlášením. Uživatel tak může najednou prohledávat a využívat jak databázi knih knihovny, tak i různé externí odborné databáze či služby, které má knihovna předplacené.


Portál knihovny většinou obsahuje jako základní informační zdroj vlastní katalog knihovny. V tomto případě může plně nahradit vlastní webový katalog knihovního systému, neboť má také integrované všechny aktivní operace tohoto knihovního systému.


Hlavní částí produktu je veřejná webová část, kterou knihovna zpřístupní svým čtenářům. Portál může poskytovat různý obsah pro anonymní návštěvníky či přihlášené uživatele.

Druhou části je webové administrační rozhraní, přes které obsluha knihovny může efektivně spravovat a nastavovat předplacené externí databáze a služby.

Výhody portálu:

Hlavním přínosem pro knihovny je vytvoření jediného přístupového místa ke všem vlastním i externím datům. Čtenář knihovny využívá tento portál pod jediným přihlášením v jediném uživatelském rozhraní. Nemusí tedy přepínat mezi různými elektronickými databázemi s různým ověřováním identity apod. Čtenář může velmi efektivně najednou prohledávat jak databázi knih knihovny, tak i různé externí odborné databáze či služby, které má knihovna předplacené.


Hlavní přínosy:

 • vytvoření jediného přístupového místa ke všem vlastním i externím datům knihovny,

 • možnost prohledávat všechny zdroje dat najednou,

 • jednotné uživatelské rozhraní a funkce pro práci s různými zdroji,

 • centrální řešení přihlašování a ověřování identity pro práci s různými zdroji,

 • efektivní správa všech externích zdrojů a předplacených služeb.

SIP2

Standard pro komunikaci mezi knihovními systémy a samoobslužnými terminály. Protokol je ve vlastnictví společnosti 3M.

NCIP

NCIP protokol poskytuje rozhraní pro čtení informací o čtenářích, dílech, výpůjčkách a nabízí operace pro základní operace výpůjčního protokolu.


Více informací v naší dokumentaci.

Platební brány

Tritius umožňuje čtenářům platbu poplatků online pomocí integrované platební brány.

Čtenáři mohou kdykoli a odkudkoli uhradit různé poplatky (např. prodloužení registrace) a případné dluhy.

Integrovaná platební brána umožňuje čtenářům standardní platby kartou a tzv. platební tlačítka - online platby přímo přes internetové bankovnictví nejpoužívanějších bank.

Pro knihovny jsme s provozovatelem platební brány GoPay předjednali výhodné podmínky. Knihovna vždy musí uzavřít smlouvu s platební bránou.


Více informací v naší dokumentací k platebním bránám.

SMS

Přímo přes Tritius můžete posílat čtenářům SMS a dokonce odpovědi od čtenářů přijímat přímo v systému.


Více informací v naší dokumentaci.

Centrální akvizice

Tritius umožňuje přímé napojení na systémy dodavatelů (Albatros, Euromedia) a vytváření přímých objednávek z Tritia do systému dodavatele.

Není tak třeba se nikam přihlašovat, automaticky v systému vznikají předzpracované tituly a při přijetí objednávky stačí zaevidovat svazky.


Více informací v naší dokumentaci

NEK - Nový Elektronický Katalog

Máme připraveny dvě verze NEK Lite a NEK Profi.

Obě zařízení disponují kvalitní dotykovou obrazovkou se skleněnou vrstvou, díky níž jsou skvěle hygienicky udržitelné. Lze je jednoduše zapojit a jejich prvotní nastavení v systému Android je taktéž velice snadné. Ani jeden katalog nezabere mnoho místa, a proto je možné ho umístit na stávající vybavení knihovny. Zároveň je NEK také vhodný k instalaci na zeď.


Více informací zjistíte na našich stránkách.

NEK Lite: https://bit.ly/31wb8ea

NEK Profi: https://bit.ly/3u7Tiu9