Vybrané reference systému Tritius

Tritius využívají stovky zákazníků od malých po velké. Od nejmenších školních a obecních knihoven, přes městské, firemní, specializované až po ty největší krajské, velká regionální centra a univerzitní knihovny. Soupis všech referencí systému Tritius najdete zde.

Níže jsme vybrali jen některé reference, které jsou pro nás něčím výjimečné jsou to takové případové studie. Zajímají-li vás reference přímo z vašeho okolí, nebojte se nás zeptat, vždy najdeme nějakou blízkou knihovnu, která vám bude ochotna předat svou zkušenost.

Krajská knihovna Karlovy Vary

První knihovna, která v roce 2021 přešla ze systému Aleph do Tritia. Ve spolupráci s knihovnou jsme připravili převodník dat z databáze Alephu do Tritia tak, aby knihovna nepřišla o žádná provozní data. Knihovna provozuje systém Tritius z našeho cloudu a využívá tak oproti provozu systému Aleph nižších nákladů a lepšího propojení do českého prostředí.

Knihovna města Ostravy

Hlavní budova a všech 27 poboček rozesetých po celém městě provozuje systém Tritius z našeho profihostingu v Brně od roku 2015. Knihovna eviduje téměř 750 000 knihovních jednotek a téměř 100 000 čtenářů.

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav má ve svém katalogu zařazeny záznamy o budovách, dílech, fotografiích a dalších objektech. Tritius využívají všechny pobočky NPÚ pro evidenci dokumentačních fondů: (Knih, map a periodik, ale i plánové dokumentace, restaurátorských prací a archeologických zpráv) Druhá instance Tritia je používána na evidenci zámeckých knihoven na téměř 60 objektech v celé ČR. NPÚ provozuje systém Tritius již od roku 2014.

Trenčiansky samosprávny kraj 

V rámci jednoho společného systému Tritius provozuje Trenčianský samosprávný kraj celkem 14 knihoven  různých typů: Veřejných, muzejních, galerijních a speciálních. Přitom každá instituce má možnost vlastního nastavení procesů a parametrů systému. 
Trenčianský samosprávný kraj provozuje systém Tritius od roku 2019.

REKS centrum Klatovy

První knihovna pověřená regionálními funkcemi přešla na knihovní systém Tritius v roce 2016 a umožnila tehdy 7 místním knihovnám sdílet společný systém v rámci regionu Klatovsko. Převod dat ze systému Clavius nyní obsahuje komfortní a úplný převod existujících regionálních systémů na bázi Clavius REKS a také budování nových regionálních center. Velkou výhodou je možnost definovat všechny knihovny regionu aniž by to mělo vliv na cenu provozu systému.

Muzeum Bojkovska

Muzeum Bojkovska využívá systém Tritius pro evidenci knižního fondu, tak pro evidenci muzejní sbírky. 

Pan ředitel o použití Tritia řekl:

"Myslím, že pokud by měla muzea možnost se s tou sbírkovou částí více seznámit, třeba i prostřednictvím někoho, kdo už ji v praxi používá, zájem by určitě vzrostl. Nejenom že je Tritius přehledný a pohodlný pro uživatele, ale především soustřeďuje všechny agendy pod jednou střechou, což je i pro muzea určitě levnější než několik systémů a neobyčejně to usnadňuje orientaci"

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odborná knihovna ministerstva zahraničí přešla na Službu systému Tritius, protože jí nový systém provozovaný formou služby umožní minimalizovat další pracovní náklady spojené se správou IT.

Pro čtenáře knihovny se spolu s chystaným startem automatizovaného půjčování dokumentů otevře řada možností komunikace s knihovnou přes vyspělé rozhraní webového katalogu Tritius a to i z mobilních zařízení.

Akademie múzických umění v Praze

Akademie múzických umění (AMU) je jednou z vysokých škol využívajících ve svých univerzitních knihovnách systém Tritius. Konkrétně v AMU je Tritius nasazen ve všech třech fakultách. 

Mezi další vysoké školy využívající Tritius patří:

Sdílené servery v jednotlivých krajích

Menší knihovny mají možnost využít sdílený server se systémem Tritius. Svůj systém tak provozuje mnoho menších knihoven, které tak získají všechny výhody provozu v profesionálním cloudu za příznivých finančních podmínek. Pro většinu krajů provozujeme v hostingovém centru zvláštní server a na vlastní náklady tak vytváříme regionální systémy ro jinak samostatné menší knihovny například:

Server Tritius pro knihovny středočeského kraje (SCK)

Server Tritius pro knihovny jihočeského kraje (JCK)

Server Tritius pro knihovny jihomoravského kraje (JMK)

Server Tritius pro knihovny severomoravského kraje (SMK)