Reference

Knihovna města Ostravy
Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy využívá od konce září 2015 výhody knihovního systému Tritius nejenom v provozu hlavní budovy, ale zejména i na všech 27 pobočkách po celém městě. Unikátní je i to, že systém Tritius je provozován v magistrátním hostingovém centru a nikoliv ze serverů v knihovně. Knihovna eviduje téměř 750 000 knihovních jednotek a téměř 100 000 čtenářů.

Veřejný katalog knihovny

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav

Národní památkový ústav má ve svém katalogu zařazeny záznamy o budovách, dílech a fotografiích. 

Veřejný katalog knihovny

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odborná knihovna ministerstva zahraničí přešla na Službu systému Tritius, protože jí nový systém provozovaný formou služby umožní minimalizovat další pracovní náklady spojené se správou IT.

Pro čtenáře knihovny se spolu s chystaným startem automatizovaného půjčování dokumentů otevře řada možností komunikace s knihovnou přes vyspělé rozhraní webového katalogu Tritius a to i z mobilních zařízení.

Veřejný katalog knihovny

Sdílený server Merkur
Sdílený server Merkur

Menší knihovny mají možnost využít sdílený server se systémem Tritius. Svůj systém tak již úspěšně provozuje několik knihoven. Zde je možné se podívat na jejich webový katalog (sdílený či samostatný).

Sdílený webový katalog (veřejná část systému pro čtenáře).

Městská knihovna Sedlčany
Městská knihovna Sedlčany

Městská knihovna Sedlčany, která má více než 80.000 svazků, využívá knihovní systém Tritius včetně výpůjčního protokolu a nového webového katalogu pro své čtenáře. Svým čtenářům nabízí také elektronické výpůjčky, které nový katalog umožňuje.

Veřejný katalog knihovny

REKS centrum Klatovy
REKS centrum Klatovy

První knihovna pověřená regionálními funkcemi přešla na knihovní systém Tritius a umožnila zatím 7 místním knihovnám sdílet společný systém v rámci regionu Klatovsko. Převod dat ze systému Clavius nyní obsahuje komfortní a úplný převod existujících regionálních systémů na bázi Clavius REKS a také budování nových regionálních center.

Sdílený webový katalog

Muzeum Bojkovska
Muzeum Bojkovska

Muzeum Bojkovska využívá systém Tritius pro evidenci knižního fondu, tak pro evidenci muzejní sbírky. 

Pan ředitel o použití Tritia řekl:

"Myslím, že pokud by měla muzea možnost se s tou sbírkovou částí více seznámit, třeba i prostřednictvím někoho, kdo už ji v praxi používá, zájem by určitě vzrostl. Nejenom že je Tritius přehledný a pohodlný pro uživatele, ale především soustřeďuje všechny agendy pod jednou střechou, což je i pro muzea určitě levnější než několik systémů a neobyčejně to usnadňuje orientaci"